Школа по Е-управление

Школа по Е-управление

Печат

П О К А Н АSt Курсове с Уеб-базирано видеоконфериране - 2015 г.:
1.    Курс с Уеб-базирано видеоконфериране  „Модернизация на публичните регистри” – 03.04.2015 г.
2.    Курс с Уеб-базирано видеоконфериране  „Стандартизация в публичната администрация”– 15.05.2015 г.
3.    Курс с Уеб базирано видеоконфериране „Роля и място на Уеб-базирана конферентна технология за откритост и прозрачност в административно-управленските процеси” – 24.04.2015 г.
За заявки на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове. , а за контакти на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.
П О К А Н А КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО Е-УПРАВЛЕНИЕ - 2011г.

 

Курсове за обучение по Е-Управление са първи по рода си в страната и се реализират в рамките на проект „Център за научни изследвания и обучение по Е-управление” към Стопански факултет на Техническия Университет – София.

Целта на курсовете е практическо обучение по отделни иновационни Е-технологии и добри практики, прилагани и развивани в публичната и бизнес администрацията.

Обучението на служители от общинската, държавната и бизнес администрацията, студенти (бакалаври и магистри), докторанти ще доведе до повишаването на квалификацията им и трансфериране на наученото в по-нататъшните им професионални изяви.

За обучаващи ще бъдат привлечени научни работници и показали успешни резултати представители от практиката. Курсовете са в следните тематични направления:

25-26 Ноември: "Изграждане и поддържане на публични регистри"

16-17 Декември: "Методите на стандартизацията за ефективност на административно-управленските процеси"

В програмата са включен реални и видеоконферентни практически занятия.

Такса: 30 лева. Редовни студенти и редовни докторанти се оcвобождават от такса.

Таксата за обучение и за учебни материали е редуцирана. Пътни, дневни и квартирни на участниците са за тяхна сметка

Успешно завършилите ще получат удостоверение.

Справки и регистрация на http://fman.tu-sofia.bg и e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.

Тридневен курс “Е-Бизнес” – начало 05.05.2011 г. За заявки на e-mail адрес E-mail адресът e защитен от спам ботове.

Тридневен курс “Е-управление в on-line развлекателната индустрия” – начало след набиране на достатъчно кандидати.
За заявки на e-mail адрес E-mail адресът e защитен от спам ботове.
II ЛЯТНА ШКОЛА 
за обучение по Е-Управление

23-25 Септември 2010 г.


Лятната школа по Е-управление се организира за втора поредна година в рамките на проект „Център за научни изследвания и обучение по Е-управление” към Стопански факултет на Техническия Университет - София.
Целта на Лятната школа е практическо обучение по отделни иновационни Е-технологии и добри практики, прилагани и развивани в публичната и бизнес администрация.
Обучението на служители от общинската и държавната администрация, студенти, магистри, докторанти ще доведе до повишаването на квалификацията им и трансфериране на наученото в по-нататъшните им професионални изяви.
За обучаващи ще бъдат привлечени научни работници и показали успешни резултати представители от практиката. Темите са: Работни процеси – моделиране, Online аналитични процеси; Е-област и е-община; Учене чрез добри административно – управленски практики; Информационна сигурност. В програмата са включен реални и видеоконферентни практически занятия.

Регистрация до 17.09.2010г. на e-mail: E-mail адресът e защитен от спам ботове.Лятна школа - курсове
Курсове за обучение по Е-Управление са първи по рода си в страната и се реализира в рамките на проект „Център за научни изследвания и обучение по Е-управление” към Стопански факултет на Техническия Университет – София.

Целта на курсовете е практическо обучение по отделни иновационни Е-технологии и добри практики, прилагани и развивани в публичната и бизнес администрация.
Обучението на служители от общинската и държавната администрация, студенти, магистри, докторанти ще доведе до повишаването на квалификацията им и трансфериране на наученото в по-нататъшните им професионални изяви.
За обучаващи ще бъдат привлечени научни работници и показали успешни резултати представители от практиката.

Курсовете са в следните тематични направления:
• Право на ЕС и европейска интеграция – 26-27 февруари 2010
• Управленски информационни системи - 16-17 април 2010
• Организация и управление на административната дейност – 23-24 април 2010
• Маркетинг и връзки с обществеността – 14-15 май, 2010

В програмата са включен реални и видеоконферентни практически занятия.
Таксата от 60 лв. е за обучение и учебни материали. Заплащане - при започване на курса. Редовни студенти и докторанти се освобождават от такса. Пътни, дневни и квартирни на участниците са за тяхна сметка.
Успешно завършилите курсовете ще получат удостоверение и могат да кандидатстват за признаване на подготвително обучение за  магистърска степен.

Регистрацията (Попълване на Заявка за участие в ЛЯТНА ШКОЛА - КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО "Е – УПРАВЛЕНИЕ") се прави тук до 3 дни преди началото на курса чрез ЗАЯВКА за участие ( Попълнете )

********************************************************************

Снимки на дипломирането от Лятна школа 2009 г.

********************************************************************


TECHNICAL UNIVERSITY – SOFIA
FACULTY OF MANAGEMENT
R&DS – Research & Education Centre for E-governance