IX Конференция 2017

Конференция 2017


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София - Технологии

IX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

„Дни на науката – 2017” на ТУ-София 13-16 юни 2017 г. гр. Созопол, България

Програма на Конференцията

ПОКАНА - за участие (.doc file).

Регистрационна форма (.doc)

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2017

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Такса за правоучастиe!!!
Моля, прочетете >>>

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Template for Report (file .doc) (en)

Шаблон за Доклад (file .doc) (bg)

за пътуване с автобус (билети) изберете:  www.etapgroup.com
за настаняване в Хотел изберете:


МЯСТО НА КОФЕРЕНЦИЯТА:

2. УниКредит Булбанк, гр. Созопол, ул. Лазурен бряг № 9, Конферентна зала.