X Конференция 2018

Конференция 2018


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София - Технологии

X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

„Дни на науката – 2018” на ТУ-София 13-17 юни 2018 г. гр. Созопол, България

ПРОГРАМА на X-ТА МНК 2018

Сроковете се променят, както следва:

· 05 април 2018 г. – Изпращане на заявката за участие;

· 16 април 2018 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;

· 15 май 2018 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията към техническото оформяне на докладите;

· 28 май 2018 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;

· 04 юни 2018 г. – Изпращане на регистрационните форми;

· 13 юни 2018 г. – Регистрация на участниците в конференцията УСОБ на ТУ-София, гр. Созопол;

· 13-17 юни 2018 г. Сесии на конференцията, кръгли маси, видео конфериране, шоурум.

ПОКАНА - за участие (.doc file).

Регистрационна форма ( Попълнете!  изисква се потребителско регистриране на сайта с име и парола!  )

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 20172018

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Такса за правоучастиe!!!
Моля, прочетете >>>

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Template for Report (file .doc) (en)

Шаблон за Доклад (file .doc) (bg)