XII Conference 2020

Конференция 2020

There are no translations available.


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София – Технологии
Държавна агенция „Електронно управление“
Фак. „Управление и администрация“-УНСС

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

„Дни на науката – 2020” на ТУ-София 13-17 юни 2020 г. гр. Созопол, България

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

ПОКАНА (.doc file). Заявки  за участие на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Template for Report (file .doc) (en)
Шаблон за Доклад (file .doc) (bg)