XII Конференция 2020 Организатори

Организатори

Печат
Организатори на
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София – Технологии
Държавна агенция „Електронно управление“
Фак. „Управление и администрация“-УНСС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
проф. д.н. инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София
Председател:
проф. д.т.н. Р. Цанкова – (България)
Зам. председател:
проф. д-р О. Андреев – (България)
Членове:
Атанас Темелков – Председател на ДАЕУ
проф. д.т.н. Д. Иванова – (България)
проф. д.т.н. Г. Маклаков – (Украйна)
проф. д-р А. Татаринцева – (Латвия)
проф. д-р Х. Бибер – (Германия)
доц. д-р Й. Ангелова – (България)
доц. д-р Т. Ртищева – (Русия)
доц. д-р К. Димитров– (България)
проф. д-р Т. Герман – (Молдова)
доц. д-р К. Петров – (България)
д-р. М. Караджова – (България)
д-р Е. Митрева – (Македония)
д-р В. Кастелново – (Италия)
д-р К. Лайтнер – (Австрия)
Организационен секретар:
Д. Иванов – (България)


МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
Доц. д-р Р.Радонов – Зам. Ректор на ТУ-София
Зам. председател:
Доц. д-р .Камен Петров– (България)
Членове:
проф. д-р Е. Арива – (Англия)
проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия)
проф. д-р А. Матей - (Румъния)
проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)
проф. д-р Е. Ярц – (Германия)
проф. д-р Д. Сотирова – (България)
проф. д-р О. Бомбардели – (Италия)
проф. д-р А. Ников – (Тринидад и Тобаго)
доц. д-р Анна Розева – (България)
Йоанна Алексиева– (България)
доц. д-р Г. Манлиев – (България)
д-р Е. Рубцова – (Холандия)
д-р И. Талло – (Естония)
доц. д-р Л. Гълъбова – (България)
Научен секретар:
доц. д-р О. Маринов – (България)