XIII Конференция 2021 Организатори

Организатори

Печат
Организатори на
XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2021

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по
Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София – Технологии
Държавна агенция „Електронно управление“
Фак. „Управление и администрация“-УНСС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

проф. д.н. инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София

Председател:

проф. д.н. Р. Цанкова – (България)

Зам. председател:

проф. д-р О. Андреев – (България)

Членове:

А. Темелков – Председател на ДАЕУ

проф. д..н. Д. Иванова – (България)

проф. д.н. Г. Маклаков – (Украйна)

проф. д-р А. Татаринцева – (Латвия)

проф. д-р Х. Бибер – (Германия)

проф. д-р Й. Ангелова – (България)

доц. д-р Т. Ртищева – (Русия)

доц. д-р К. Димитров– (България)

проф. д-р Т. Герман – (Молдова)

доц. д-р A. Марчев – (България)

д-р. М. Караджова – (България)

д-р Е. Митрева – (Македония)

д-р В. Кастелново – (Италия)

д-р К. Лайтнер (Австрия)

Организационен секретар:

Д. Иванов – (България)

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

Доц. д-р Р.Радонов – Зам. Ректор на ТУ-София

Зам. председател:

Доц. д-р .К. Петров– (България)

Членове:

доц. д-р Л. Гълъбова – (България)

проф. д-р Е. Арива – (Англия)

проф. д-р А. Зайваарви (Финландия)

проф. д-р А. Матей - (Румъния)

проф. д-р Л. Младкова – (Чехия)

проф. д-р Е. Ярц – (Германия)

проф. д-р Д. Сотирова – (България)

проф. д-р О. Бомбардели – (Италия)

проф. д-р А. Ников – (Тринидад и Тобаго)

доц. д-р Л. Очоа Сигуенсиа - (Полша)

доц. д-р А. Розева – (България)

Йоанна Алексиева– (България)

доц. д-р Г. Манлиев – (България)

д-р Е. Рубцова – (Холандия)

д-р И. Талло – (Естония)

Научен секретар:

 

доц. д-р О. Маринов – (България)