Срокове

Печат
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Срокът за подаване на заявка за участие се удължава до 15 април 2020 г.

Срокът за потвърждаване на приетата заявка за участие се удължава до 20 април 2020 г.

· 15 април 2020 г. – Изпращане на заявката за участие;

· 20 април 2020 г. – Потвърждаване на приетата заявка за участие;

· 13 май 2020 г. – Изпращане на докладите в съответствие с изискванията към техническото оформяне на докладите;

· 27 май 2020 г. – Публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;

· 04 юни 2020 г. – Изпращане на регистрационните форми;

· 13 юни 2020 г. – Регистрация на участниците в конференцията и пленарна сесия;

· 13-17 юни 2020 г. Сесии на конференцията, кръгли маси, онлайн конфериране, шоу форум.