Такси

Печат
XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2020

 

Такса за правоучастие в XII МНК „Е-Управление и Е-Комуникации“

Вид участие

Плащане до 04 Юни 2020

Плащане след 04 Юни 2020

Участие на място

100 лв. (с ДДС)

120 лв. (с ДДС)

Дистанционно участие

50 лв. (с ДДС)

60 лв. (с ДДС)

Участие в Шоурум, Уъркшоп

150 лв. (с ДДС)

180 лв. (с ДДС)

За всяка страница над 8

1 лв. (с ДДС)

1,20 лв. (с ДДС))

- Таксата за правоучастие се плаща от всички, включително и с приети доклади, по банков път

- Сметка IBAN:BG89 BPBI 7940 1046 1397 02, BIC - BPBIBGSF, Юробанк България АД, „Технически университет - София - Технологии" ЕООД, адрес: бул. Климент Охридски, 8, София – 1000

- Основание за плащане: XII ISC,  име на лицето/организацията, ЕГН и адрес на лицето/ЕИК и адрес на организацията, за организации: име на организацията, ИН по ДДС