Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Марта Влахова Влахова, Марта, "Кампания за прозрачност в Община Плевен и сътрудничество между Общината и НПО", Община Плевен.

Abstract / Резюме:
Целта на кампанията по прозрачност е да се гарантира достъпът на гражданите на Община Плевен до информация за процесите, и управлението на Общината.Целта на сътрудничеството на Общината и НПО е оптимизирането на координацията между тях с цел насърчаване, развиване и задълбочаване на партньорството в интерес на местната общност.Дейността, която практиката засяга са всички процеси, извършвани от Общинските органи на управление, а целевата й група са гражданите на Общината.Постигнатите резултати са свързани с усъвършенстване на партньорството между различните функциониращи НПО и Община Плевен и увеличаване на степента на прозрачност на процесите в Общината, с цел по – висока удовлетвореност на гражданите от достъпа до информация.

Keywords / Ключови думи:
кампания, прозрачност, администрация, промени, координация, сътрудничество, неправителствени организации

  Document Link / Документ: bib/4kampan48vm19.doc

  E-mail: mia_vanilova@abv.bg