Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Марк Де Тюрк Де Тюрк, Марк, "СЪВРЕМЕННАТА ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", „Публична администрация”.

Abstract / Резюме:
Статията представя анализ на системата на човешките ресурси в България и набелязва насоки за нейното усъвършенствуване.Специално внимание се отделя на характеристиките на отделните елементи на съвременната система за управление на човешките ресурси.На основата на SWOT анализ се извеждат приоритети, по които е необходимо да се модернизира управлението на човешките ресурси в България..

Keywords / Ключови думи:
управление на човешките ресурси, подбор и назначаване, възлагане на задачи, управление на изпълнение,оценка на изпълнение,възнагръждение,планиране и управление на кариерата,социални привелегии

  Document Link / Документ: bib/1syvrem48tm15.doc