Virtual Library Catalog - Bibliography

Reference Details / Справка подробна
Надя Славкова Славкова, Надя, "Икономически анализ на публично-частен проект: Концесия на на “Софийска вода” ", УНСС.

Abstract / Резюме:
Анализът представя концесията на ВИК –София, която се изпълнява от английска фирма Софийска вода.Подлагат се на критика поредица от неизгодни клаузи в договора, сключен през 2000 г.; разглеждат се действията на концесионера и на водния регулатор в определянето на цената на водата.Анализът разкрива неизгодността на концесията за Софийската община, която остава единствена в страната до 2010 година.

Keywords / Ключови думи:
концесия, анализ на договора за концесия, оценка за ефективност, договорни отклонения, одитни доклади, предоговаряне на концесията, неизгодни клаузи,воден регулатор,цена на вода

  Document Link / Документ: bib/4ikonom49sn15.doc

  E-mail: nadq_slavkova@abv.bg