Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Елизабета Венкова Венкова, Елизабета, "Икономически анализ на публично-частен проект: Концесия на автомагистрала Тракия", УНСС.

Abstract / Резюме:
Анализът представя проекта за магистрала Тракия и подготовката на договор за концесиониране.Представят се параметрите на проекта и се дават оценки за неговото финансиране и оценки за ефективност.Разкриват се ползите и рискове за държавата. Предлагат се анализи на неправителствени организации, както и позицията на ЕИБ и на ЕС относно договора. Под влияние на силния обществен натиск за липсана прозрачонст в процедурата, договора за концесиоране не беше подписан.

Keywords / Ключови думи:
концесия, договор за концесия, оценка за ефективност, прозрачност на процедура,рискове за държавата

  Document Link / Документ: bib/4ikonom50ve15.doc

  E-mail: betsan_23@abv.bg