Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Министерски Съвет, "Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България", Министерски съвет на Република България .

Abstract / Резюме:
Ръководството има приложен характер.То представя конкретните стъпки за извършване на оценката на въздействието на нови регулативни актове и публични програми.Представени са практически решения ,свързани с начина за осъществяване на оценките, идентифициране и оценки на ползите и разходитеКато приложение са дадени препоръките на ЕК за провеждането на пълна оценка на въздействието,както и Интернет страници за намиране на допълнителна литература по въпроса.

Keywords / Ключови думи:
оценка на въздействието,принцип на оценката, обхват на оценката, съдържание на пълната и частичната оценка, ползи и разходи,стъпки на оценката,последващ мониторинг и оценка

  Document Link / Документ: http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=1§ionName=Purpose

  E-mail: GIS@government.bg