Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Димитър Калчев Калчев, Димитър, "Трябва ни административна революция", Институт по публична администрация.

Abstract / Резюме:
Статията разкрива въжделенията за изграждане на модерна администрация.Ключово място за нейното реализиране имат мениджърите на различните нива в администрацията. От тях зависи да развият новите стандарти на административното обслужване, да открият нови хоризонти за професионалното израстване на всеки държавен служител, да поемат иницитиви и внедряват иновации,да се формира лидерски умения в мениджърите.въпреки препоръчителния характер на изразените в статия възгледи тя разкрива насоките, в които е необходимо да продължат реформите, за да се изгради модерна администрация в България.

Keywords / Ключови думи:
административно обслужване, държавна служба, аутсорсинг, мениджърство в държавната администрация,политически консенсус относно административните реформи

  Document Link / Документ: bib/1trqbva50kd6.doc

  E-mail: ipa@ipaei.government.bg