Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Jan-Hinrik Meyer, "SUSTAINABILITY OF CIVIL SERVICE REFORMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIVE YEARS AFTER EU ACCESSION,SIGMA PAPER NO. 44", Organisation for Economic Co-operation and Development .

Abstract / Резюме:
ацията прави задълбочен анализ на реформите в новите страни-членки на ЕС преди присъединяването и след него.Сравнителният анализ обхваща най-важните въпроси на държавната служба: Status of the Civil Service in Public Administration Reform Programmes, Legal Basis for the Civil Service ,Central Co-ordination and Management of the Civil Service,. Open Competition, Systems of Entrance Examinations and Candidate Selection , Management and De-politicisation of the Senior Civil Service.,Protection of Civil Service Employment,. Systems of Evaluation and Review,. Salary Systems, Systems of Training and Development of Civil Servants, Systems of Rights and Obligations.

Keywords / Ключови думи:
European Principles of Administration ,.Status of the Civil Service, Legal Basis for the Civil Service , Management of the Civil Service,.Systems of Entrance Examinations and Candidate Selection, Management and De-politicisation of the Senior Civil Service., Individual performance appraisal, Salary Systems, Training and Development of Civil Servants, Systems of Rights and Obligations

  Document Link / Документ: http://econpapers.repec.org/paper/oecgovaac/44-en.htm

  E-mail: sigmaweb@oecd.org