Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Асен Гелков Гелков, Асен, "Иновацията: Интернет страница и електронен портал(на примера на Агенция за обществени поръчки в България)", Teхнически университет-София ,Стопански факулет.

Abstract / Резюме:
Иновацията представя интернет страницата на Агенция за обществени поръчки,в която е вграден електронен портал за обществени поръчки.Представя се менюто на на страницата и на портала и се прави анализ на приложението на принципите на доброто управление в неговия дизайн. Порталът осигурява достъпност, прозрачност,отчетност,възможност за он-лайн връзка с клиентите. Големият брой потребители илюстрира високата ефективност на портала за обществени поръчки.Извеждат се позитивните резултати от оперирането на портала и се набелязват насоки за неговото обогатяване в съотвествие с европейските регламенти за обществените поръчки.

Keywords / Ключови думи:
интернет страница, електронен портал, електронен регистър, обществени поръчки,добро управление и е-управление

  Document Link / Документ: bib/4inovac48ga3.doc

  E-mail: asen_gelkov@abv.bg