Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Милен Маринов Маринов, Милен , "Община Козлодуй –община новатор за 2009 г.", Teхнически университет-София, Стопански факултет.

Abstract / Резюме:
Практиката представя община, която е въвела 31 иновационни пректики през 2009 и е спечелила приз за община новатор.В началото се извежда решаващата роля на лидерството за възприемането и прилагането на новаторски идеи за по-добро управление на общината.Представят се най-важните иновации в дейността на общината: съхраняване и обогатяване на историческите традиции, инициативи за децата и учащите, религиозни празници и наследени обичаи, инициативи за насърчаване на бизнеса, културни и етнически инициативи, развитието на гражданското общество, интегриране на ромското население.Практиките разкриват ролята на общинската администрация да създаде един богат социален живот на местното население.

Keywords / Ключови думи:
добри практики, общинска администация, иновации,добро управление, организационна култура, административно обслужване, общински вестник, социална интеграция

  Document Link / Документ: bib/4obshti50mm3.doc

  E-mail: mimo_marinov@mail.bg