Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Момчил Бешков Бешков, Момчил, "Добри практики в дейността на общинските администрации в България (сравнителен анализ)", Технически университет-София,Стопански факултет.

Abstract / Резюме:
Прeзентацията представя елементите на дружелюбната общинска администрация по линия на апредоставянето на технически административни услуги.Изведени са основните иновации в тази област, които за добрите общини са вече стандарт на поведение,Разглеждат се практики на общини Велико Търново,Ловеч, Русе,Ботевград,Мездра,Стара Загора,както и чуждестрани практики от Сърбия и Финландия. Авторът посочва 97 практики, които са внедрени в дейноста на посочените общини. Те представляват източник за модернизации на другите общински администрации.

Keywords / Ключови думи:
дружелюбна общинска администрация, технически административни услуги, виртуално деловодство, фронт офис, бек офис, киоск терминали, центрове за обслужване, call центрове ,добро управление, добра администрация

  Document Link / Документ: bib/4dobrip51bm3.doc

  E-mail: monit@abv.bg