Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Бистра Додова Додова, Бистра, "ИНОВАЦИЯ-ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО", Teхнически университет –София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Иновацията разкрива прилагането на модела ЕFQM-CAF в дейността на общинска администрация. Представя се същността на подхода, стъпките за неговото прилагане в дейността на административното обслужване на гражданите,трудностите и необходимите ресурси за внедряването на иновацията, наличието на съпротивителни сили ,постигнатите конкретни резултати. Чрез графичен модел се илюстрират резултатите от внедряването на иновацията.

Keywords / Ключови думи:
концепция за организационно съвършенство, качество на административни услуги, модел ЕFQM-CAF, ,основни резултати, графична илюстрация

  Document Link / Документ: bib/4inovac48db3.doc

  E-mail: bistra_dododa@abv.bg