Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Пламена Петрова Петрова, Пламена, "Добри практика в прилагането на принципа за отчетност в местната публичната администрация", Технически университет,София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Прьктиката представя единия от принципите на доброто управление-отчетността.Авторката разглежда принципите на доброто управление и след това преминава към анализа на пранципа за отчетност. Тя разкрива неговите характеристики и инструменти за постигане на равнище на местната администрация.След общото представяне на принципа се илюстрира неговото приложение от две общини: една в Иналия и България. Сравнителният анализ позволява да се изведат общите подходи за практическото реализиране на принципа в дейността на местните администрации.

Keywords / Ключови думи:
оценка на изпълнение, отчетност, декларация от Валенвсия за добро управление, принцип за отчетност:характеристики и инструменти за постигане, практика на град Джезоло-Италия, практика на община Момчилград-България

  Document Link / Документ: bib/4dobrip48pp3.doc

  E-mail: pip_i@abv.bg