Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Марина Ботева Ботева, Марина, "Иновацията: обслужване на бизнеса на принципа на едно гише(портал за юридически лица, добра практика на Словения)", Технически университет,София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Порталът за юридически лица (http://evem.gov.si) предлага комплексни административни услуги на представителите на бизнеса: регистрация на предприемач и вход в бизнес регистъра на Словения; изпращане на данни за данъци към данъчния регистър; регистрация на предприемача за задължителното здравно осигуряване; регистрация на децата на предприемача за задължителното здравно осигуряване.; въвеждане на промени във фирмата в регистъра на фирмите. Всички посочени процедури могат да бъдатосъществени по интернет от дома или от входен пункт. Порталът осигурява висока ефективност. Условие за неговото ползване е предприемача да притежава електронен подпис.

Keywords / Ключови думи:
портал за бизнес услуги, електронен подпис, един вход и изход,ефектиност на услугата, бариери за внедряване на иновацията,фактори за успех, научени уроци.

  Document Link / Документ: bib/4inovac49bm3.doc

  E-mail: marina_feg@abv.bg