Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Counsil of Europe Europe, Counsil of , "Доброто местно и регионално управление-европейското предизвикателство", Counsil of Europe.

Abstract / Резюме:
Основополагащ документ за прилагане на принципите на доброто управление в дейността на местните и регинални администрации. Аналитично представяне на отделните принципи.Необходимост от разработване на стратегии за прилагане на принципите на доброто управление.Предлагат се две иновации: европейски етикет за добро управление и приз за изключителни постижения в тази област на местно равнище.

Keywords / Ключови думи:
добро управление на местно равнище, принципи на добро управление, стратегия за иновации и добро управление, европейски етикет за добро управление и приз за изключителни постижения

  E-mail: www.flgr.bg/filesystem/6136./Strategia+Dobro+Upravlenie+doc