Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Венета Христова Христова, Венета, "Иновацията : електронно гласуване", Технически университет, София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Иновацията представлява опита на Естония в гласуването чрез Интернет. То е само една част от цялостната концепция за е-правителство. Чрез него се осигурява по-добър достъп, а упражняването на правото на глас се улеснява значително. Съществуването на благонадеждна и сигурна система за удостоверяване на самоличността е жизненоважно, тъй като повишава общественото доверие в е-правителството и прозрачността на изборния процес като цяло. Гласуването чрез интернет няма да замени традиционните методи в близко бъдеще, но в перспектива то ще се възприема като гласуването чрез хартиени бюлетини. Новият метод на гласуване повишава ефективността на пряката демокрация.В практиката е анализирана архитектурата на Е-гласуване с нейните особености, ограничения, трудности и предимства.Като допълнение е представен опита на България в тази област.Три общини: Казънлък,Търново и Горна Оряховица внедряват пилотно системата на безхартиено заседание на общинския съвет и електронно гласуване на неговите решения.Направени са оценки относно първите резултати от внедряването на този модел на глусуване.

Keywords / Ключови думи:
e-гласуване, е-гласуване в Естония, е-гласуване в България; архитектура на е-гласуването, фактори за успех, препятстващи сили

  Document Link / Документ: bib/4inovac48hv5.doc

  E-mail: veneta.hristova@mail.bg