Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Вилина Арчева Арчева, Вилина, "Добра практика: холандски модел за оценка на административните тежести на бизнес регулирането( Dutch administrative cost model )", Технически университет,София, Стопански факултет .

Abstract / Резюме:
Практиката разкрива холандския модел за оценка на административните тежести от регулациите на бизнедейностите.Подчертава се значимостта на оценката, за да се намалят тежестите и повиши конкурентността на фирмите.В анализи на модела са систематизирани административните разходи на бизнеса( еднократни и периодични), за да посрщне регулациите, основните етапи и стъпки за измерване и оценяване и формирането на крайната оценка. Разгледани са първите опити в България за прилагането на холандския модел.

Keywords / Ключови думи:
оценка на въздействието, административна тежест, опростяване на бизнесрегулирането,административни разходи,етапи и стъпки за оценяване на разходите

  Document Link / Документ: bib/4dobrap48av5.doc

  E-mail: vilina_@abv.bg