Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Тереза Тодорова Тодорова, Тереза, "СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ", Технически университет - София, Стопански факултет, катедра ИИИМ.

Abstract / Резюме:
Световните тенденции в областта на управление на проекти са свързани с разширяване на сферата на неговото приложение. При управлението на всяка организация се решават определени проблеми и се търси възможност за постигане на предварително набелязани цели. А средството за постигане на такава промяна са проектите. Спецификата на проектната дейност наложи обособяването на УП в отделна управленска дейност и дори в отделна професия, упражнявана от милиони хора по света. В материала са представени управленските практики и модели позволяващи да се постигне „качествено” и съвременно управление на проекти.

Keywords / Ключови думи:
качествено управление на проекти, стандарти и модели за управление на проекти, „добри практики“ в управлението на проекти (УП)

  Document Link / Документ: bib/7standa02tt19.pdf

  E-mail: terezat@tu-sofia.bg