Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Симеон Велинов, "Фази на жизнен цикъл за въвеждане на услуга и взаимодействие между различните екипи", Хюлет Пакард.

Abstract / Резюме:
Съвременните организации са изправени пред непрекъснати предизвикателства. Интензивно нарастващата конкуренция, глобализацията, зашеметяващите темпове на технологични промени и по -краткия жизнен цикъл на продуктите създават нови благоприятни възможности за развитие на международните компании или се превръщат в причина за икономическата им гибел.

Keywords / Ключови думи:
Хюлет Пакард жизнен цикъл

  Document Link / Документ: bib/4bestpr69sv1.pdf

  E-mail: simeon.velinov@gmail.com