Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Евелина Янинкина Янинкина , Евелина , "Система за експресно даване на мнения за качеството на обслужване (СЕМКО) добра практика в общинска администрация Сандански", общинска администрация Сандански.

Abstract / Резюме:
Българската администрация непрекъснато се стреми към подобряване на административното обслужване в качествен и времеви аспект. С въвеждането на СЕМКО (Система за експресно даване на мнения за качеството на обслужване) се подпомага процесът на административно обслужване, като се повишава ефективността на работата на служителите, недопускайки прикриване на уронващи авторитета мнения и оценки на потребителите. Потребителят е мярката за добро и качествено обслужване, който дава оценка. Чрез въвеждането на системата се изгражда облик на една модерна общинска администрация, постоянно развиваща се по отношение на технологии. Друга често провеждана практика за получаване на обратна връзка от потребителите, е провеждане веднъж месечно на телефонно проучване с потребителите, възползвали се от услугите на администрацията.

Keywords / Ключови думи:
СЕМКО, административно обслужване

  Document Link / Документ: bib/4system62EY4.doc

  E-mail: evichka_89@abv.bg