Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Лиляна Миланова Миланова , Лиляна, "Добри практики в търговията на дребно", Малки предприятия.

Abstract / Резюме:
За стартирането на бизнес е необходимо предварително да бъде изготвен Бизнес план. Бизнес планът се състои от два раздела: Финансова част и Маркетингова част. Във финансовата част се описват първоначалните разходи по стартирането на бизнеса, а в маркетинговата част се посочва мястото, начините за рекламиране и потенциалните клиенти. Планът за маркетинговите дейности трябва да се изготви за поне 6 месеца.

Keywords / Ключови думи:
бизнес план, финансова част, маркетингова част

  Document Link / Документ: bib/4dobrip12LM4.doc

  E-mail: lilinki@abv.bg