Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Митко Златински, "Добра практика в Община Петрич", Община Петрич.

Abstract / Резюме:
Целта е да се повиши компетентността на административните служители в Община Петрич. Практиката е свързана с изпълняването на функциите на служителите в общината. Целевите групи са служители, експерти и ръководители. Чрез нея се постига подобряване на работата на служителите.

Keywords / Ключови думи:
добри практики, община Петрич

  Document Link / Документ: bib/4dobrap38zm14.doc