Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Лидия Кирилова, "Добра практика в Община Перник", Бизнес инкубатор - Перник.

Abstract / Резюме:
Целта на Бизнес инкубатора в гр.Перник е да подпомогне малкия и среден бизнес в региона на Община Перник. Дейността му е свързана с предоставяне на информационни услуги, консултантска помощ и обучения, помещения за стартиращ бизнес и др. Целевата група, към която е насочен инкубатора са малки и средни предприятия. Чрез предоставяните услуги, инкубатора е подпомогнал дейността на 27 бизнеса.

  Document Link / Документ: bib/4dobrap89kl14.doc