Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Иван Нецев, "Единна система за гражданска регистражция и административно обслужване на населението", ЕСГРАОН.

Abstract / Резюме:
Целта на проекта да да представи идеи за подобряването на системата ЕСГРАОН. За по-доброто и функциониране и представяне на по-добри услуги на гражданите, ползващи тези услуги.

Keywords / Ключови думи:
есграон

  Document Link / Документ: bib/4esgrao91ni14.doc