Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Здравка Йорданова Йорданова, Здравка, "Информационен модел за издаване на удостоверение за право на личен асистент, насочено към лица с ограничена двигателна способност", ТУ - София.

Abstract / Резюме:
Личният асистент е човек, който помага на пациент с увреждане или в социален риск във всички сфери от неговото ежедневие, а не само в частта на комуналното и битово обслужване. Отношенията между двамата се базират на взаимно доверие и партньорство и зависят от конкретните потребности на нуждаещото се лице. Времето, в което се предоставя услугата „Личен асистент”, позволява гъвкавост според индивидуалните потребности на всяко лице и може да се предоговаря.

Keywords / Ключови думи:
личен асистент, удостоверение за право, виртуална приемна, социални услути

  Document Link / Документ: bib/2asiste23zj19.pdf

  E-mail: iordanova@gmail.com