Виртуална библиотека Каталог - филтриране

Reference Details / Справка подробна
Мартин Коцев Коцев, Мартин, "Информационен модел за издаване на заявление- декларация за отпускане на целева помощ за отопление", ТУ - София.

Abstract / Резюме:
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление Лицето подава молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление. Прилага необходимите документи, в който са включени и 3 декларации, като избере една от целевите помощи. В срок от 20 дни длъжностното лице (социален работник) извършва социална анкета в дома на лицето.

Keywords / Ключови думи:
социални услуги, декларация, социална помощ, отопление

  Document Link / Документ: bib/2otople02mk19.pdf

  E-mail: martinkocev@abv.bg