Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на Технически университет - София             

►• 🌺 Архив от конференции

►•  Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София


лого-23 СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE PROCEEDINGS:

XIV 2022
, XIII 2021, XII 2020, • "40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-ТУ-София"
XI 2019, X 2018, IX 2017, VIII 2016,
VII 2015, • “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION,
VI 2014, V 2013, IV 2012, III 2011, II 2010, I 2009Из XIV-та Конференция 2022 г.

 Вечна памет на прекрасната колега проф. дтн Румяна Цанкова (1940 - 19 юни 2022) , основател и ръководител на Научно-изследователски Център за е-Управление и е-Комуникации при Стопански Факултет на ТУ-София с годишни 14 конференции - http://fman.tu-sofia.bg/images/Roumia...

Видео: "Върху обучението по управленски информационни технологии и предизвикателствата на кризата" - доклад от проф. дтн Румяна Цанкова, XIII-та МН Конференция е-Управление и е-Технологии, юни 2021, ТУ-София, Созопол, репортаж.


Из XII-та Конференция 2020 г.Доклади по случай 40 г. АСУ - чрез Видео-Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ"
1. "40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-София", проф. дтн Р. Цанкова
2. "Е-университет", доц. д-р инж. Р. Радонов, зам.-ректор
3. "От ЕКОС*84 до АСИС*89 - 2020", Вл. Л. Станчев, директор на УИК (сега ЦИР на ТУ-С)Из X-та Конференция 2018 г.

Видео-репортажи от Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe