Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на Технически университет - София             

►• Начало ►• XV Конференция 2023
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Министерство на електронното управление
НИС при Технически университет - София
„Технически университет - София – Технологии“ ЕООД
Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София

УНСС, Факултет „Управление и администрация“
лого-23
 Поканата е във файла изтеглен от ТУК                                                                 
  XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „е-Управление и е-Комуникации” 2023

в рамките на "ДНИ НА НАУКАТА - 2023" на Технически университет - София
25-29 юни 2023 г., гр. Созопол, България  •Ново🌺🌺🌺
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ и пълния ТЕКСТ НА ДОКЛАДА/ИТЕ, в съответствие с изискванията за техническо оформяне ще се приемат - СРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН    до 7 ЮНИ 🌺🌺🌺 2023 г. на адрес: iscmi@tu-sofia.bg


От ТУК прочетете Актуализираната •ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА• от 15 май 2023►•  Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София


***
Уважаеми колеги, докторанти и студенти,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в 15-та Международна научна конференция "е-Управление и е-Комуникации".
МНК "е-Управление и е-Комуникации" се организира, в рамките на форума „Дни на науката на ТУ-София“ от Сф на ТУ – София.
Конференцията ще се проведе от 25 до 29 юни 2023 г. в УСОБ "Лазур" на ТУ - София в гр. Созопол.
Очакваме Ви!
***
Организационен и Научен комитет


🌺 СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE PROCEEDINGS:
XIV 2022
, XIII 2021, XII 2020, • "40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-ТУ-София"
XI 2019, X 2018, IX 2017, VIII 2016,
VII 2015, • “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION,
VI 2014, V 2013, IV 2012, III 2011, II 2010, I 2009

ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ

***********************************************************************
Видео-репортажи от предишни Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe