►• Начало

►► XIII Конференция 2021
•• Организатори
•• Основни тематични области
•• Срокове
•• Заявка за участие - Покана
•• Такси
•• Регистрационнна форма
•• Изисквания към авторите на доклади и индексиране
•• Изисквания към техническото оформяне на докладите

►• Виртуална библиотека
►• Център за медийни комуникации и технологии

►• XII Конференция 2020
►• XI Конференция 2019

►• Школа по Е-управление
►• Видеоконфериране
►• Технически университет
►• Библиотека на ТУ - София
►• За контакти и ПартньориТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение
по Е-управление към Стопански факултет

Технически университет-София – Технологии
Държавна агенция „Електронно управление“
Факултет „Управление и администрация“ - УНСС

XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2021
„Е-управление и Е-комуникации”, 26-28 юни 2021 г. гр. Созопол, България


Гледайте видео-репортажи от Конференцията на Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
Програма на Конференцията
Покана за доклад на XIII МНК „Е-управление и Е-комуникации“, 26-28 юни 2021, Созопол, Б-я.
СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ:
2020
, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Заявка за участие - ПОКАНА (.doc file).
Заявка за участие и Регистрационна форма изпращайте на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ
 ***********************************************************************
Вижте резултати от XII-та Конференция 2020 г.
Доклади чрез Видео-Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
"40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-София",
проф. дтн Р. Цанкова: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=4824s
"Е-университет", доц. д-р инж. Р. Радонов, зам.-ректор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=1483s
"От ЕКОС*84 до АСИС*89 - 2020", Вл. Л. Станчев, б. директор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=7671s
Линк и ръководство за дистанционно участие в Конференцията
To translate from Bulgarian to English use the right mouse button (for Chrome & Microsoft Edge)