Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на Технически университет - София             

►• Начало ►• XV Конференция 2023
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Министерство на електронното управление
НИС при Технически университет - София
„Технически университет - София – Технологии“ ЕООД
Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София

УНСС, Факултет „Управление и администрация“
лого-23
  XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „е-Управление и е-Комуникации” 2023
в рамките на "ДНИ НА НАУКАТА - 2023" на Технически университет - София
25-29 юни 2023 г., гр. Созопол, България

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ
XV МНК „е-Управление и е-Комуникации“

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти и партньори,
Благодарим Ви за участието в тазгодишните конференции, които Стопанският факултет при ТУ-София проведе за поредна година!

Ново  СБОРНИК с доклади от XV  МНК „е-Управление и е-Комуникации“, 2023. fman.tu-sofia.bg

До нови срещи!

Проф. д-р инж. Йорданка Ангелова
Председател на МНК“е-У-ие и е-К-ции“ ВИДЕО от Конференциите на Стопански факултет 2023 г.

konf-23 ВИДЕО от Конференциите на Стопански факултет 2023 г.message
За да отворите снимка от Галерията 2023 щракнете върху номера:
• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15
За щастливите, които липсват в Галерията, щракнете ТУК за снимка от X-конф., най-вдясно е слугата на дизайна.
🌺 🌺 🌺     П Р О Г Р А М А    на XV МНК „е-Управление и е-Комуникации” 2023

От ТУК прочетете Актуализираната •ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА• от 15 май 2023

►•  Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София


***


🌺 СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE PROCEEDINGS:
XV 2023
, XIV 2022, XIII 2021, XII 2020, • "40 г. АСУ- Автоматизирана Система за Управление ВМЕИ-ТУ-София"
XI 2019, X 2018, IX 2017, VIII 2016,
VII 2015, • “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION,
VI 2014, V 2013, IV 2012, III 2011, II 2010, I 2009

ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ

***********************************************************************
Видео-репортажи от предишни Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe