Research & Education Centre for E-Governance at the R & DS of Technical University - Sofia

►• Начало / Home

►► XIV Конференция 2022
•• Организатори
•• Срокове
•• Заявка за участие * (APPLICATION FORM)
•• Такси / Fee
••
Fee / Такси
••
Регистрационнна форма
•• Изисквания към авторите на доклади и индексиране
•• Основни тематични области
•• Изисквания към техническото оформяне на докладите

►• Виртуална библиотека
►• Център за медийни комуникации и технологии

►• XIII Конференция 2021
►• XII Конференция 2020
►• XI Конференция 2019
►• X Конференция 2018
►• IX Конференция 2017
►• VIII Конференция 2016
►• VII Конференция 2015
••• “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION
►• VI Конференция 2014
►• V Конференция 2013
►• IV Конференция 2012
►• III Конференция 2011
►• II Конференция 2010
►• I Конференция 2009


►• Школа по Е-управление
►• Видеоконфериране
►• Технически университет
►• Библиотека на ТУ - София
►• Канал "Живот Технически"
►• За контакти и Партньори
•••• iscmi[@]tu-sofia.bg ••••INVITATION ►► XIV-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2022
“E-Governance and E-Communications”
jointly with "SCIENCE DAYS-2022" of TU-SOFIA
with live broadcast, JUNE 26-28 2022, Sozopol, Bulgaria


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София – Технологии
Министерство на електронното управление
Факултет „Управление и администрация“ - УНСС

XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2022
в рамките на "ДНИ НА НАУКАТА-2022" на ТУ-СОФИЯ
с предавания на живо, 26-28 юни 2022 г. гр. Созопол, България🌺🌺🌺 СБОРНИК c ДОКЛАДИ 2022 / CONFERENCE PROCEEDING 2022:

🚩 Благодарности и срок до 15.09.2022 г. за изпращане на пълния текст на докладите в съобщение от Председателя на организационния комитет проф. д-р инж. Йорданка Ангелова.

🚩 Acknowledgments and deadline until 15.09.2022 for sending the full text of the reports in a statement by the Chairman of the Organizing Committee Prof. Dr. Eng. Yordanka Angelova.

ПРОГРАМА на XIV МН КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации” 2022
PROGRAM of XIV IS CONFERENCE "E-Government and E-Communications" 2022
Вечна памет на прекрасната колега проф. дтн Румяна Цанкова (1940 - 19 юни 2022) , основател и ръководител на Научно-изследователски Център за е-Управление и е-Комуникации при НИС и Стопански Факултет на ТУ-София с годишни 14 конференции - http://fman.tu-sofia.bg/images/Roumia...

Видео: "Върху обучението по управленски информационни технологии и предизвикателствата на кризата" - доклад от проф. дтн Румяна Цанкова, XIII-та МН Конференция е-Управление и е-Технологии, юни 2021, ТУ-София, Созопол, репортаж.

►• 🌺  Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към ТУ-София

Видео-репортажи от всички Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
Покана за Конференцията / INVITATION ►► XIV-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Покана за XIV МНК „Е-управление и Е-комуникации“ с предавания на живо, 26-28 юни 2022, Созопол, Б-я.
СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE PROCEEDINGS:
🌺 2022
, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016,
2015, ••• “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS”
– PLEN. SESSION, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Заявка за участие (.doc file)
Заявка за участие и Регистрационна форма изпращайте на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ

***********************************************************************
Вижте резултати от XII-та Конференция 2020 г.
Доклади чрез Видео-Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
"40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-София",
проф. дтн Р. Цанкова: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=4824s
"Е-университет", доц. д-р инж. Р. Радонов, зам.-ректор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=1483s
"От ЕКОС*84 до АСИС*89 - 2020", Вл. Л. Станчев, б. директор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=7671s
Линк и ръководство за дистанционно участие в Конференцията
To translate from Bulgarian to English use the right mouse button (for most used browser)