INVITATION ►► XIV-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2022
“E-Governance and E-Communications” with live broadcast, JUNE 26-28 2022, Sozopol, Bulgaria


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Технически университет-София – Технологии
Държавна агенция „Електронно управление“
Факултет „Управление и администрация“ - УНСС

XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2022
„Е-управление и Е-комуникации” с предавания на живо, 26-28 юни 2022 г. гр. Созопол, България


Видео-репортажи от всички Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
Покана за Конференцията
Покана за XIV МНК „Е-управление и Е-комуникации“ с предавания на живо, 26-28 юни 2022, Созопол, Б-я.
СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ:
2021
, 2020, 2019, 2018, 2017
,
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Заявка за участие - ПОКАНА (.doc file).
Заявка за участие и Регистрационна форма изпращайте на e-mail: iscmi@tu-sofia.bg
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ
 ***********************************************************************
Вижте резултати от XII-та Конференция 2020 г.
Доклади чрез Видео-Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe
"40 г. АСУ - Автоматизирана Система за Управление във ВМЕИ-София",
проф. дтн Р. Цанкова: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=4824s
"Е-университет", доц. д-р инж. Р. Радонов, зам.-ректор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=1483s
"От ЕКОС*84 до АСИС*89 - 2020", Вл. Л. Станчев, б. директор: https://youtu.be/DDn5OR478JQ?t=7671s
Линк и ръководство за дистанционно участие в Конференцията
To translate from Bulgarian to English use the right mouse button (for most used browser)