Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на Технически университет - София             

►• Начало ►• XV Конференция 2023
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Министерство на електронното управление
НИС при Технически университет - София
„Технически университет - София – Технологии“ ЕООД
Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София

УНСС, Факултет „Управление и администрация“
Очаквайте покана за XVI МНК „е-Управление и е-Комуникации '24"

Уважаеми колеги, експерти, бизнес-партньори, докторанти и студенти!
Имаме удоволствието да Ви поканим на
🌺 XXII Международна научна конференция „Мениджмънт и Инженеринг“ ’24.
Подробна информация и заявка за участие: https://iscme.tu-iiim.org/

Целта на международната научна конференция е да се събере академичния и професионален елит и се проследи напредъка в областта на бизнес управлението, инженеринга, технологиите, хуманитарните и правните науки, като се обменят нови идеи, научни открития и практически опит.
Също имаме удоволствието да Ви информираме, че избрани доклади ще бъдат публикувани чрез Springer, SCOPUS INDEXED въз основа на качеството, пригодността и препоръките на комитета на конференцията след анонимно и независимо рецензиране от издателя. Всички останали доклади ще бъдат публикувани в Годишникът на ТУ-София. Статиите са индексирани в ICI Световни списания чрез CROSSREF, който притежава цифров идентификатор DOI / Digital Object Identifier/ http://proceedings.tu-sofia.bg/

Организационният комитет кани колеги от академичните среди, независими учени, експерти, изследователи, бизнес партньори, докторанти и студенти с цел обмяна на най-новите идеи, иновации и напредък в развитието на съвременните направления.
Тематичните направления са:
Общ и стратегически мениджмънт
Енергиен мениджмънт
Икономическо и устойчиво развитие
Производствен и операционен мениджмънт
Иновационен мениджмънт и предприемачество
Мениджмънт на човешките ресурси
Маркетинг
Бизнес информационни системи
Управление на проекти
Правни и хуманитарни аспекти в мениджмънта
В деня на откриването ще се проведе и Докторантски научен семинар, обвързващ задълженията на докторантите по изпълнение на Стандартите за тяхното обучение.
Очакваме Вашите доклади за участие до 26 април 2024 г. на имейл адрес: iscmе@tu-sofia.bg

Ще се радваме на Вашето участие!

Председател на Организационния комитет на XXII МНК „Мениджмънт и Инженеринг“ ’24
Проф. д-р инж. Йорданка АнгеловаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ XV МНК „е-Управление и е-Комуникации“

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти и партньори,
Благодарим Ви за участието в тазгодишните конференции, които Стопанският факултет при ТУ-София проведе за поредна година!

Ново  СБОРНИК с доклади от XV  --*/>. http://fman.tu-sofia.bg

До нови срещи!

Проф. д-р инж. Йорданка Ангелова
Председател на МНК“е-У-ие и е-К-ции“ ВИДЕО от Конференциите на Стопански факултет 2023 г.

konf-23 ВИДЕО от Конференциите на Стопански факултет 2023 г.message
За да отворите снимка от Галерията 2023 щракнете върху номера:
• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15
За щастливите, които липсват в Галерията, щракнете ТУК за снимка от X-конф., най-вдясно е слугата на дизайна.
🌺 🌺 🌺     П Р О Г Р А М А    на XV МНК „е-Управление и е-Комуникации” 2023

От ТУК прочетете Актуализираната •ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА• от 15 май 2023

►•  Център за научни изследвания и обучение по е-Управление към Стопански факултет на ТУ - София


***


🌺 СБОРНИЦИ ОТ ДОКЛАДИ В КОНФЕРЕНЦИИ / CONFERENCE PROCEEDINGS:
XV 2023
, XIV 2022, XIII 2021, XII 2020, • "40 г. АСУ- Автоматизирана Система за Управление ВМЕИ-ТУ-София"
XI 2019, X 2018, IX 2017, VIII 2016,
VII 2015, • “TUS - 70 YEARS INNOVATIVE SOLUTIONS” – PLEN. SESSION,
VI 2014, V 2013, IV 2012, III 2011, II 2010, I 2009

ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ИЗБЕРЕТЕ: УЧЕБНО-СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА "ЛАЗУР", ГРАД СОЗОПОЛ

***********************************************************************
Видео-репортажи от предишни Конференции чрез Канал "Живот ТЕХНИЧЕСКИ": https://goo.gl/lxc5Fe